Elektrimootor

Elektritõukeratas ja elektrimootor on lahutamatud osad. Elektrimootor on elektritõukeratta jõuallikas. Elektrimootori võimsusest sõltub kui hea kiirendusega on elektritõukeratas. Võimsa elektrimootoriga elektritõukeratas ei ole mitte ainult kiirem vaid ühtlasi liigutab raskemat massi etemini ning läbib tõuse väiksema vaevaga. Üldiselt on elektritõukeratas ühe mootoriga, kuid võimsam elektritõukeratas võib olla varustatud ka kahe mootoriga. Elektriline tõukeratas tuleb valida vastavalt vajadusele ja sõiduoskustele. Liiga võimas elektritõukeratas võib oskamatuse tõttu olla ohtlik ning liiga väikese võimsusega elektritõukeratas jällegi halbade sõiduomadustega. See postitus on abiks kui plaanite endale soetada sobiv elektritõukeratas. Seaduse kohaselt on elektritõukeratas kergliikur juhul kui mootori võimsus on kuni 1000W ja valmistajakiirus 25km/h! Elektriline tõukeratas Apollo City PRO on kahe mootoriga kuid ühtlasi ka tänavalegaalne elektriline tõukeratas.

Elektrimootor ja võimsus

Vatt (ing. k. “Watt”) on võimsuse mõõteühik ning seda märgistakse tähisega (W). Vatt kui võimsuse mõõteühik on võrdeline ühe džauliga ühes sekundis. Džaul on töö, energia ja soojushulga mõõtühik. Nii mõnigi elektriline tõukeratas on märgistatud mootorivõimsusega.

Mootori võimsus näitab kui palju võimsust on elektrimootor võimeline tarbima. Kõrgema vattide hulgaga elektrimootor on võimeline tarbima suurel hulgal energiat lühikese aja jooksul. Mida võimsama mootoriga on elektritõukeratas, seda rohkem võimsust elektrimootor ka tarbib. Nii annab mootor välja rohkem mehaanilist võimsust ja elektriline tõukeratas liigub kiiremini. Suure elektrimootori võimsusega elektritõukeratas on suurema tippkiirusega, kiirema kiirendusega, liigutab paremini raskemat massi ning saab järskude tõusudega paremini hakkama. Nii mõnigi elektritõukeratas on märkimisväärselt suure võimsusega.

Märkida tasub, et elektriline tõukeratas mis on võrreldes teise elektritõukerattaga sama võimas, ei pruugi olla sama efektiivne. Näiteks mõlemad mootorid võivad olla võimsusega 250W. See tähendab, et mõlemad mootorid tarbivad 250W võimsust, kuid võivad olla erineva efektiivsusega ning mehaanilise võimsusega.

Elektrimootori võimsuse leidmiseks tuleb mootori toitepinge (volt ehk V) korrutada voolutugevusega (amper ehk A). Näiteks, 36V * 7A = 252W.

BLDC mootor

Elektritõukeratas ja jõumoment

Jõumoment on väändejõud, mida tekitab elektrimootor ning seda mõõdetakse njuutonmeetrites. Jõumoment on see jõud mis paneb ratta pöörlema ning seetõttu hakkab elektriline tõukeratas liikuma. Paljud elektrilise tõukeratta tootjad ei väljasta jõumomenti spetsifikatsioonis, kuid seda arvu on võimalik tuletada. Valem selleks on Võimsus (W) = Jõumoment (Nm) * Pöörded minutis (RPM). Valemist saame tuletada jõumomendi kui teame pöördeid minutis ja võimsust. Jõumoment (Nm) = Võimsus (W) / Pöörded minutis (RPM).
Elektrimootori eripäraks on see, et maksimaalset jõumomenti on võimalik rakendada koheselt, seda kutsutakse seiskumismomendiks (ing. k. “Stall torque”). Jõumoment on eriti tähtis kui soovite, et Teie elektritõukeratas oleks hea kiirendusega ning saaks hakkama ka järskude tõusude ja mägedega.

Elektritõukeratas, mootor ja jõudlus

Üldjoontes määrab mootori võimsus elektritõukeratta jõudluse. Suurema võimsusega elektritõukeratas on parema kiirendusega ning on suuteline edasi viima suuremaid raskusi. Siiski meenutame, et võimsus ei määra efektiivsust. Paljud tootjad mõõdavad elektrimootori võimsust erinevalt, tavaliselt nii optimistlikult kui võimalik, mistõttu võib elektritõukeratas olla märgitud väiksema või suurema võimsusega kui tegelikult. Arvutamaks mootori tegelikku võimsust tuleb välja selgitada kui suure aku pingega on elektriline tõukeratas ja kui palju ampreid annab kontroller välja.

Rääkides elektrimootori võimsusest, siis oluline vahe on, et mis tippvõimsusega ja nimivõimsusega on elektriline tõukeratas. Tippvõimsus määrab kui palju on elektrimootor võimeline tarbima lühikese aja jooksul energiat. Tippvõimsus ei ole samuti kõige täpsem näitaja kuna tuleb välja, et mõõdistamised ei ole standardiseeritud. Lisaks, tippvõimsus on tihti 2 kuni 5 korda suurem kui pidevvõimsus.

Pidevvõimsus on maksimaalne võimsus mida mootor suudab tarbida määramata aja. Pidevvõimsus on peamine näitaja mida kasutatakse tootja spetsifikatsioonis. See on üks kasulikumaid näitajad kui soovime leida endale soetada sobivaim elektritõukeratas.

Elektrimootor ja selle erinevad tüübid

Elektriline tõukeratas on varustatud üldiselt harjadevaba alalisvoolumootoriga, kuid tegelikuses leidub kahte tüüpi elektrimootoreid, harjadevaba alalisvoolumootor ja harjdega alalisvoolumootor. Soovitame soetada endale ainult selline elektritõukeratas mis on varustatud harjadevaba mootoriga. Elektritõukeratas kus on kasutusel harjadega mootor ei ole kaua kestev – ajapikku harjad kuluvad ning mootor võib muutuda ohtlikuks. Samuti on harjadega mootorite puhul tavaliselt kasutusel kett või rihm, mille abil mootori jõud rattale üle kantakse. Need komponendid samuti aja jooksul kuluvad ning vajavad välja vahetamist.

Harjadevaba alalisvoolumootoriga elektriline tõukeratas

Harjadevaba alalisvoolu elektrimootor (BLDC) on uuema ajastu mootor, mis on võrreldes harjadega mootoriga parema jõudluse ja efektiivsusega. Samuti on need väiksema müra tasemega ning esineb vähem ülekuumenemist. Kvaliteetne elektriline tõukeratas on üldiselt varustatud harjadevaba alalisvoolumootoriga.

Harjadega alalisvoolumootoriga elektriline tõukeratas

Harjadega elektrimootor on vanema tehnoloogia mootor, esimesed harjadega mootorid võeti laialdaselt kasutusele juba aastal 1886. Enne pooljuht kontrollerite leiutamist oli harjade kasutamine ainus viis kuidas alalispinge toitel mootorit ringi käima panna. Suurimaks miinuseks võib lugeda seda, et harjadega mootoris kuluvad harjad aja jooksul ära. Selle tulemusel võib pinge märkimisväärselt kõikuda ning mootor muutub ohtlikuks. Üldiselt on elektriline tõukeratas varustatud ainult harjadevaba alalisvoolumootoriga.

Kokkuvõtteks

Elektriline tõukeratas on üldiselt varustatud harjadevaba alalisvoolumootoriga. Veendumaks, et elektritõukeratas mida soovite oleks Teile ka sobilik tuleks veenduda, et elektrimootor on sobiva võimsusesega. Võimsama mootoriga elektritõukeratas on parema kiirenduse ja suurema tippkiiruse ning ühtlasi võimeline paremini vedama raskemat ning läbima ka suuremaid tõuse.

Siiski tasub meelespidada, et võimsuse määratlemine ei ole standardiseeritud, mistõttu võivad tootja poolsed andmed olla petlikud! Leidmaks endale sobiv ja täpsete andmetega elektriline tõukeratas võib julgelt meiega konsulteerida, tulles meie Tööstuse 47A asuvasse esindusse. Lahtioleku ajad ja kontaktid leiate siit.

Viited: Electric Scooter Guide