Elektritõukeratta aku valmistamine

Tõuksimaailm pakub elektritõukeratta, elektriratta või mõne muu elektrilise seadme liitium-ioon (Li-Ion) akude valmistamise ehk 18650 või 21700 formaadis moodulitest aku kokku ehitamise / koostamise teenust. Meie eesmärk on pakkuda väga kõrge kvaliteedi ja turvalisuse tasemega Li-Ion akusid, mis nii oma parameetritelt kui ka eluealt on tunduvalt paremad kui seadme standard lahendusena kaasa tulev akupakk. Omame elektriliste kergliikurite akude ehitamise kogemust alates aastast 2020, 10 aastat elektriinseneeria alast kogemust ning oleme enda jaoks välja töötanud range kvaliteedipoliitika akude koostamise ja kooste järgse testimise alal. Tõuksimaailm pakub standard lahendusena 196 erinevat e-poest tellitavat eritellimusena valmistatavat Li-Ion aku versiooni pinge vahemikus 29,4V – 84V. Kõigi standardakude tehnilised parameetrid on toodud tabelina selle lehe alumises osas.

Kvaliteedipoliitika

Elektrilise kergliikuri või muu elektriseadme liitium-ioon aku on selle seadme energiaallikas. Illustratsioonina tuues sisaldavad Li-Ion akud täis laetult rohkem energiat kui sama kogus dünamiiti. Seetõttu võivad liitium-ioon akud osutuda õnnetuse korral ohtlikuks ning üldjuhul hävineb kindlasti akut kasutav seade, enamasti saab kahjustada ka seadme väliskeskkond ning vahel on akude põlengud ka suuremate tulekahjude algseks põhjuseks. Liitium-ioon akude ohtude kohta on võimalik lähemalt lugeda meie blogipostitusest.

Aku eritellimusena tellimisel on enne tellimuse esitamist kindlasti vajalik teha kindlaks, et teie jaoks valmistatav aku on kvaliteetne ja ohutu kasutada. Samuti on oluline, et aku vastab nõutud elektrilistele parameetritele ning on vastupidav mehaanilistele põrutustele ja vibratsioonile. Järgnevalt on toodud kõige tähtsamad kvaliteeti ja ohutust tagavad tegurid aku juures.

Aku moodulite tootja bränd

Kvaliteetne aku koosneb üle maailma tuntud brändi poolt toodetud elementidest (moodulitest). Nimekad tootjad ei saa endale lubada kehva kvaliteediga toodangu põhjustatavat mainekahju, mistõttu on tootmisprotsessides tagatud range kvaliteedikontroll. Kvaliteedimärk on see kui aku on valmistatud LG, Samsung, Panasonic, Sony, Molicel, EVE, Tesla või Sanyo elementidest. Aku moodulite brändi varjamisel või kirjelduses mitte välja toomisel on tõenäoline, et aku ei ole valmistatud kvaliteetsetest elementides ning ohutum on selline aku jätta ostmata. Tõuksimaailmas kasutame me akude valmistamisel LG, Samsung ja EVE brändide akumooduleid.

Aku moodulite jahutus ja eraldatus

Ohutu aku valmistamine eeldab seda, et aku moodulid saavad piisavalt jahutust ning ei kuumene üle (akupakk ei lähe põlema) suure koormuse all. Seetõttu eeldab iga kvaliteetse ja ohutu aku ehitamine moodulite eraldamist teineteisest. Selleks on kasutusel spetsiaalsed aku hoidikud, mis jätavad akupakis aku moodulite vahele ruumi õhu liikumiseks – elemendid ei kuumene üle ning eraldavad soojust õhku, mitte otse kõrval olevatesse elementidesse. Aku moodulite hoidikud on ka vähesel määral painduvad (elastsed), mis aitab väga tõhusalt absorbeerida akule mõjuvaid põrutusi ja vibratsiooni. Seega on väga oluline, et teie tellitav aku kasutab elementide hoidikuid, sest hoidikute mitte kasutamise korral võivad moodulid lisaks üle kuumenemisele ka vibratsiooni tõttu ajapikku läbi kulutada üksteise kesta ning lühise tekitada.

Kindlasti tuleks eemale hoida akupakkidest, mis on kas aku mõõtmete vähendamise või hoidikute pealt kokku hoidmise eesmärgil kokku liimitud kuuma liimi (hot glue) või kiirliimiga. Samuti ei jää piisavalt ohutud jahutusvahed moodulite vahele kapton teipi mooduli äärtesse paigaldades ning aku võib siiski suure koormuse all üle kuumeneda. Tõuksimaailmas kasutame me kõigi akude ehitamisel 18650 või 21700 elementide formaadis aku hoidikuid.

Elektrijuhtide ristlõiked ja ühendused

Kvaliteetse ja vastupidava aku ehitamine eeldab seda, et kõik akupaki koostamisel kasutatavad elektrijuhid on piisava ristlõikega (paksusega), et välistatud on elektrit juhtivate osade üle kuumenemine, kõikvõimalikud halvad ühendused (maakeeli külmjooted) ja ühenduste katkemised. Ohutus akupakis on elemendid üksteisega ühendatud sobiva ristlõikega nikkelribade abil, mis on moodulitele paigaldatud punktkeevitusega. Kindlasti tasub eemale hoida akudest, kus moodulid on vasest juhtmetega ja jootmise abil üksteisega ühendatud, sest jootmise käigus võivad aku elemendid saada kuumakahjustusi ning muutuda kasutamise käigus ohtlikuks. Kvaliteetsetes akudes on kasutusel selle ristlõikega juhtmed ja nikkelribad (elementide ühendamiseks), mis on toodud rahvusvahelistes standardites. Lisaks ristlõigetele on väga tähtis ka juhtmete soojustaluvus. Tõuksimaailmas kasutame me kõigi akupakkide ehitamisel standarditele vastava ristlõikega 200C töötemperatuuriga juhtmeid. Professionaalne punktkeevitus võimaldab meil kasutada 0.3mm paksuseid nikkelriba lehtesid ning valmistada konstruktsioonilt väga tugevate keevituspunktidega akupakke, mis peavad väga hästi vastu ka intensiivsele vibratsioonile.

Üle-ja aladimensioneeritus

Kui eesmärgiks on elektriseadme maksimaalne ohutus ja töökindlus, siis on tooteinseneri praktikas alati esimeseks kaalutletavaks punktiks toote elektriliste parameetrite aladimensioneerimine ning ohutust suurendavate tegurite üledimensioneerimine. Töökindlad akud on disainitud nii, et nende maksimaalne väljundvool ei ole mitte võrdne moodulite poolt lubatava maksimaalse vooluga, vaid see on aku kontrollmooduli (BMS) abil piiratud. See aitab tagada, et mitte ühelgi hetkel (ka lühiajaliselt) ei ole ükski aku element üle koormatud ning aku eluiga on maksimaalne. Samuti on ohutud akud ehitatud kasutades ühe astme võrra suurema ristlõikega elektrijuhte (näiteks standardi järgi valitud 12AWG ristlõikega juhtme asemel paksem 10AWG juhe). Tõuksimaailmas kasutame valmistatavate akude voolu piiramisel BMSe, mis on kolmandiku võrra (33%) väiksema väljundvooluga kui moodulite poolt lubatud väljundvool. Samuti kasutame kõigi elektrijuhtide valikul ühe astme võrra suurema ristlõike valiku printsiipi.

Aku elementide balansseerimine ja kaitsmed

Igasuguseks kasutamiseks aktsepteeritava aku eelduseks on see, et see on kaitstud lühise eest kiiresti rakenduva (üles sulava) sulavkaitsmega, mis on üldjuhul integreeritud aku BMSi sisse. Samuti on hea aku kontrollplaadi / kontrollmooduli BMS sisse integreeritud kaitseskeemid aku ülelaadimise (ülepinge kaitse), alalaadimise ja pideva BMSi ülekoormuse vastu. Lisaks nendele funktsioonidele on arvestatava elueaga aku eelduseks aku BMS võime balansseerida aku moodulite väljundpinget. Kui BMS ei ole võimeline elemente balansseerima, siis ei ole aku eluiga üldjuhul pikem kui paarkümmend laadimiskorda. Seda seetõttu, et kõigi aku moodulite sisetakistus on veidi erinev ning koormuse all tühjenevad need vähesel määral erinevalt. Seega on ilma balansseerimise võimekuseta aku kujul tegemist üsna ebamõistliku seadmega ning nendest tasub kindlasti eemale hoida. Tõuksimaailm kasutab kvaliteetseid Daly BMSe, mis on varustatud kõigi eelpool loetletud aku kaitsmiseks ette nähtud funktsioonidega ning on võimelised balansseerima aku elemente vooluga kuni 35mA.

Aku kaitstus väliskeskkonna eest

Kui tegemist on elektrilise tõukeratta või jalgratta, mopeedi või mõne muu elektrilise kergliikuri / sõiduki akuga, siis on kriitiliselt tähtsal kohal ka aku kaitstus väliskeskkonna mõjude eest. Väliskeskkonna mõjude alla kuuluvad juba eelpool loetletud vibratsioon ja põrutused. Samuti kuuluvad välismõjude alla ka vesi ja muud vedelikud, torked ja akule mõjuv surve / rõhk. Kvaliteetne aku on kaitstud loetletud tegurite eest tugeva välise kestaga, mis on veekindlalt hermeetikuga tihendatud. Vältida tuleks akusid, kus väliste tegurite eest on kaitseks paigaldatud ainult termorüü või teip. Tõuksimaailm kasutab aku kestade / korpuste valmistamisel spetsiaalselt akude jaoks mõeldud isoleerivate omadustega ja hästi soojust juhtivat klaasplast materjali, mille omakorda katame veekindla termorüüga ning tihendame hermeetikuga.

Standardakud

Et eritellimusena valmistatavate Li-ion akude tellimine oleks võimalikult lihtne, siis oleme koostanud selleks otstarbeks enim levinud mõõtude ja parameetritega akud, mida on võimalik ilma selleks eraldi hinnapakkumist küsimata meie e-poest tellida. Kui teil on elektritõukeratas või elektriline jalgratas, siis on väga tõenäoline, et leiate endale sobiva aku just meie standardakude seast.

Standardakusid pakume paljudes erinevates konfiguratsioonides, alates 7s2p kuni 20s12p. Täht “s” näitab seerias olevate elementide arvu ning täht “p” näitab paralleelis olevate elementide arvu. Näiteks 7s2p tähendab, et ühte seeriasse on ühendatud 7 moodulit (7×4.2V=29,4V) ning igas paralleelis on 2 moodulit, kokku 7×2=14 moodulit.

Iga konfiguratsiooni pakume nelja erinevat tüüpi, mis on kõik erinevate omadustega elementidest koostatud. Selle eesmärk on pakkuda sama konfiguratsiooni akupakki erinevate omadustega – maksimaalse mahtuvusega, väljundvooluga või hinna ja mahtuvuse suhtega. Nii on võimalik kergemini valida endale just kõige sobivam konfiguratsioon. Kolm konfiguratsiooni koosnevad 18650 elementidest ning üks konfiguratsioon koosneb 21700 elementidest. Konfiguratsiooni number on toodud tootekoodis viimasena, näiteks 20S5P4 tootekood tähendab, et konfiguratsiooni number on 4. Konfiguratsiooni numbrid tähendavad:

 1. Kõrge mahtuvus (18650 moodulid)
 2. Kõrge maksimaalne väljundvool
 3. Kõrge hinna ja mahtuvuse suhe
 4. Kõrge mahtuvus (21700 moodulid)

Standardakud on tellitavad meie e-poe teenuste sektsiooni alt:

Erimõõdulised, eri parameetritega akud ja lisaakud

Kui teil ei õnnestunud meie standardakude valiku hulgast endale sobivat akupakki leida, siis saame ehitada spetsiaalselt teile ka erimõõdulise aku. Kui aga jääb puudu mahtuvusest, koormusvoolust või pingest, siis saame samuti ehitada spetsiaalse teie soovitud spetsifikatsioonile vastava aku. Kui soovite oma elektrilisele sõidukile paigaldada lisaks olemasolevale akule lisaakut, siis samuti saame pakkuda seda teenust.

Lisaks sellele saame ehitada teile uue aku vana aku korpuse sisse, ehitada aku ise valmistatud korpuse sisse, ruudu-või kolmnurga kujulise aku. Erilahenduse hinnapäringu palume saata e-maili aadressile info@touksimaailm.ee. Erilahenduste hinnakiri:

 • Hinnapakkumine erimõõdulise aku ehitamisele – 29.50€ (kui tellite aku meilt, siis saate aku hinnast tagasiulatuvalt hinnapakkumise hinna võrra allahindlust)
 • Lisaaku paigaldamine ja ühendamine elektritõukeratta või elektrijalgratta külge – 59€ (lisandub aku ehitamise hinnale)
 • Kõik aku elemendid on akus paigaldatud paralleelselt ning kohakuti, kuid elemendid asetsevad ebastandardselt ning aku ei moodusta oma kujult ruutu või ristkülikut – 29.5€ (lisandub aku ehitamise hinnale)
 • Aku koosneb mitmest elementidest koostatud plokist, mis ei paikne kohakuti – 59€ (lisandub aku ehitamise hinnale)
 • Aku elementide vahetus olemasoleva aku konstruktsiooni sees – 59€/h

Akude garantiitingimused

Meie akude kvaliteeti kinnitab meie pikk garantiiaeg. Kõigile Tõuksimaailma ehitatud akudele kehtib 2 aastane garantii, mis on 4 korda pikem kui keskmise elektritõukeratta aku garantii. Garantii katab kõik rikked, mis ei ole allpool välja toodud.

Garantii alla ei kuulu:

 • Aku rikked, mille on põhjustanud vee või mõne muu vedelikuga kokkupuude
 • Aku füüsilised (välise korpuse) vigastused ning kaudselt või otseselt nende vigastuste põhjustatud aku rikked
 • Aku BMS rikked kui aku väljundis on tekitatud lühis
 • Aku valedes tingimustes hoiustamise tõttu tekkinud või aku valesti laadimisest tekkinud rikked – aku õigesti laadimisest on võimalik lugeda meie blogipostitusest.

Standardmõõdus akude hinnakiri

Aku hinna nägemiseks vajutage rea ees olevale rohelisele “+” ringile.

TootekoodKonfiguratsioon (s/p)Nominaalpinge (V)Maksimaalne pinge (V)Mahtuvus (Ah)Mahtuvus (Wh)Maksimaalne koormus (A)Maksimaalne laadimisvool (A)Pikkus (mm)Laius (mm)Kõrgus (mm)Hind (€) koos km
7S2P17s2p2429.46.8163.2156.81467253214.55
7S2P27s2p2429.451203081427256198.31
7S2P37s2p2429.45120152.51467253168.91
7S2P47s2p2429.49.78234.72203.261777661218.47
7S3P17s3p2429.410.2244.820101467276292.33
7S3P27s3p2429.47.518040121467276267.97
7S3P37s3p2429.47.5180153.751467273223.87
7S3P47s3p2429.411.67280.08304.891777684298.21
7S4P17s4p2429.413.6326.43013.61467296370.11
7S4P27s4p2429.410240501614672100337.63
7S4P37s4p2429.4102402051467296278.83
7S4P47s4p2429.419.56469.44406.5217776106377.95
10S2P110s2p36426.8244.8156.82067253281.22
10S2P210s2p364251803082067256258.02
10S2P310s2p36425180152.52067253216.02
10S2P410s2p36429.78352.08203.262467661286.82
10S3P110s3p364210.2367.22010.22067276392.33
10S3P210s3p36427.527040122067276357.53
10S3P310s3p36427.5270153.752067273294.53
10S3P410s3p364211.67420.12304.892467684400.73
10S4P110s4p364213.6489.63013.62067296503.44
10S4P210s4p364210360501620672100457.04
10S4P310s4p3642103602052067296373.04
10S4P410s4p364219.56704.16406.5224676106514.64
10S5P110s5p364217612301520672116614.55
10S5P210s5p364212.5450602020672120556.55
10S5P310s5p364212.5450306.2520672116451.55
10S5P410s5p364224.45880.2508.1524676133628.55
10S6P110s6p364220.4734.4402020672136725.66
10S6P210s6p364215540802420672143656.06
10S6P310s6p364215540307.520672136530.06
10S6P410s6p364229.341056.24609.7824676155742.46
10S7P110s7p364223.8856.85023.820672160836.77
10S7P210s7p364217.56301002820672168755.57
10S7P310s7p364217.5630408.7520672160608.57
10S7P410s7p364234.231232.286011.4124676178856.37
13S2P113s2p4854.66.8326.4156.82667253347.89
13S2P213s2p4854.652403082667256317.73
13S2P313s2p4854.65240152.52667253263.13
13S2P413s2p4854.69.78469.44203.263157661355.17
13S3P113s3p4854.610.2489.620102667276492.33
13S3P213s3p4854.67.536040122667276447.09
13S3P313s3p4854.67.5360153.752667273365.19
13S3P413s3p4854.614.67704.16304.893157684503.25
13S4P113s4p4854.613.6652.83013.62667296636.77
13S4P213s4p4854.610480501626672100576.45
13S4P313s4p4854.6104802052667296467.25
13S4P413s4p4854.619.56938.88406.5231576106651.33
13S5P113s5p4854.617816301526672116781.21
13S5P213s5p4854.612.5600602026672120705.81
13S5P313s5p4854.612.5600306.2526672116569.31
13S5P413s5p4854.624.451173.6508.1531576133799.41
13S6P113s6p4854.620.4979.2402026672136925.66
13S6P213s6p4854.615720802426672143835.18
13S6P313s6p4854.615720307.526672136671.38
13S6P413s6p4854.629.341408.32609.7831576155947.5
13S7P113s7p4854.623.81142.45023.8266721601070.1
13S7P213s7p4854.617.58401002826672168964.54
13S7P313s7p4854.617.5840408.7526672160773.44
13S7P413s7p4854.634.231643.046011.41315761781095.58
13S8P113s8p4854.627.21305.65025266721801214.54
13S8P213s8p4854.62096010032266721881093.9
13S8P313s8p4854.620960401026672180875.5
13S8P413s8p4854.639.121877.768013.04315762031243.66
13S9P113s9p4854.630.61468.86030266722001358.98
13S9P213s9p4854.622.5108012036266921841223.26
13S9P313s9p4854.622.510805011.2526672200977.56
13S9P413s9p4854.644.012112.488014.67315762261391.74
13S10P113s10p4854.63416326030266722201503.43
13S10P213s10p4854.625120012040266922041352.63
13S10P313s10p4854.62512005012.5266722201079.63
13S10P413s10p4854.648.92347.210016.3315762481539.83
14S2P114s2p5258.86.8353.6156.82867253370.11
14S2P214s2p5258.852603082867256337.63
14S2P314s2p5258.85260152.52867253278.83
14S2P414s2p5258.89.78508.56203.263387661377.95
14S3P114s3p5258.810.2530.420102867276525.66
14S3P214s3p5258.87.539040122867276476.94
14S3P314s3p5258.87.5390153.752867273388.74
14S3P414s3p5258.811.67606.84304.893387684537.42
14S4P114s4p5258.813.6707.23013.62867296681.21
14S4P214s4p5258.810520501628672100616.25
14S4P314s4p5258.8105202052867296498.65
14S4P414s4p5258.819.561017.12406.5233876106696.89
14S5P114s5p5258.817884301528672116836.77
14S5P214s5p5258.812.5650602028672120755.57
14S5P314s5p5258.812.5650306.2528672116608.57
14S5P414s5p5258.824.451271.4508.1533876133856.37
14S6P114s6p5258.820.41060.8402028672136992.32
14S6P214s6p5258.815780802428672143894.88
14S6P314s6p5258.815780307.528672136718.48
14S6P414s6p5258.829.341525.68609.78338761551015.84
14S7P114s7p5258.823.81237.65023.8286721601147.87
14S7P214s7p5258.817.591010028286721681034.19
14S7P314s7p5258.817.5910408.7528672160828.39
14S7P414s7p5258.834.231779.966011.41338761781175.31
14S8P114s8p5258.827.21414.45025286721801303.43
14S8P214s8p5258.820104010032286721881173.51
14S8P314s8p5258.8201040401028672180938.31
14S8P414s8p5258.839.122034.248013.04338762031334.79
14S9P114s9p5258.830.61591.26030286722001458.98
14S9P214s9p5258.822.5117012036286921841312.82
14S9P314s9p5258.822.511705011.25286722001048.22
14S9P414s9p5258.844.012288.528014.67338762261494.26
14S10P114s10p5258.83417686030286722201614.53
14S10P214s10p5258.825130012040286922041452.13
14S10P314s10p5258.82513005012.5286722201158.13
14S10P414s10p5258.848.92542.810016.3338762481653.73
16S2P116s2p6067.26.8408156.83267253414.55
16S2P216s2p6067.253003083267256377.43
16S2P316s2p6067.25300152.53267253310.23
16S2P416s2p6067.29.78586.8203.263847661423.51
16S3P116s3p6067.210.261220103267276592.33
16S3P216s3p6067.27.545040123267276536.65
16S3P316s3p6067.27.5450153.753267273435.85
16S3P416s3p6067.211.67700.2304.893847684605.77
16S4P116s4p6067.213.68163013.63267296770.1
16S4P216s4p6067.210600501632672100695.86
16S4P316s4p6067.2106002053267296561.46
16S4P416s4p6067.219.561173.6406.5238476106788.02
16S5P116s5p6067.2171020301532672116947.88
16S5P216s5p6067.212.5750602032672120855.08
16S5P316s5p6067.212.5750306.2532672116687.08
16S5P416s5p6067.224.451467508.1538476133970.28
16S6P116s6p6067.220.412244020326721361125.65
16S6P216s6p6067.2159008024326721431014.29
16S6P316s6p6067.215900307.532672136812.69
16S6P416s6p6067.229.341760.4609.78384761551152.53
16S7P116s7p6067.223.814285023.8326721601303.43
16S7P216s7p6067.217.5105010028326721681173.51
16S7P316s7p6067.217.51050408.7532672160938.31
16S7P416s7p6067.234.232053.86011.41384761781334.79
16S8P116s8p6067.227.216325025326721801481.2
16S8P216s8p6067.220120010032326721881332.72
16S8P316s8p6067.22012004010326721801063.92
16S8P416s8p6067.239.122347.28013.04384762031517.04
16S9P116s9p6067.230.618366030326722001658.98
16S9P216s9p6067.222.5135012036326921841491.94
16S9P316s9p6067.222.513505011.25326722001189.54
16S9P416s9p6067.244.012640.68014.67384762261699.3
16S10P116s10p6067.23420406030326722201836.75
16S10P216s10p6067.225150012040326922041651.15
16S10P316s10p6067.22515005012.5326722201315.15
16S10P416s10p6067.248.9293410016.3384762481881.55
16S11P116s11p6067.237.422448037.4326722432014.53
16S11P216s11p6067.227.5165015044326922241810.37
16S11P316s11p6067.227.516506013.75326722401440.77
16S11P416s11p6067.253.793227.410017.93384762762063.81
16S12P116s12p6067.240.824488040326722632192.3
16S12P216s12p6067.230180015048326922441969.58
16S12P316s12p6067.23018006015326722601566.38
16S12P416s12p6067.258.683520.812019.56384962742246.06
20S2P120x2p72846.8489.6156.84067253503.44
20S2P220x2p728453603084067256457.04
20S2P320x2p72845360152.54067253373.04
20S2P420x2p72849.78704.16203.264767661514.64
20S3P120s3p728410.2734.420104067276725.66
20S3P220s3p72847.554040124067276656.06
20S3P320s3p72847.5540153.754067273530.06
20S3P420s3p728411.67840.24304.894767684742.46
20S4P120s4p728413.6979.23013.64067296947.88
20S4P220s4p728410720501640672100855.08
20S4P320s4p7284107202054067296687.08
20S4P420s4p728419.561408.32406.5247676106970.28
20S5P120s5p72841712243015406721161170.1
20S5P220s5p728412.59006020406721201054.1
20S5P320s5p728412.5900306.2540672116844.1
20S5P420s5p728424.451760.4508.15476761331198.1
20S6P120s6p728420.41468.84020406721361392.32
20S6P220s6p72841510808024406721431253.12
20S6P320s6p7284151080307.5406721361001.12
20S6P420s6p728429.342112.48609.78476761551425.92
20S7P120s7p728423.81713.65023.8406721601614.53
20S7P220s7p728417.5126010028406721681452.13
20S7P320s7p728417.51260408.75406721601158.13
20S7P420s7p728434.232464.566011.41476761781653.73
20S8P120s8p728427.21958.45025406721801836.75
20S8P220s8p728420144010032406721881651.15
20S8P320s8p72842014404010406721801315.15
20S8P420s8p728439.122816.648013.04476762031881.55
20S9P120s9p728430.62203.26030406722002058.97
20S9P220s9p728422.5162012036406921841850.17
20S9P320s9p728422.516205011.25406722001472.17
20S9P420s9p728444.013168.728014.67476762262109.37
20S10P120s10p72843424486030406722202281.19
20S10P220s10p728425180012040406922042049.19
20S10P320s10p72842518005012.5406722201629.19
20S10P420s10p728448.93520.810016.3476762482337.19
20S11P120s11p728437.42692.88037.4406722432503.41
20S11P220s11p728427.5198015044406922242248.21
20S11P320s11p728427.519806013.75406722401786.21
20S11P420s11p728453.793872.8810017.93476762762565.01
20S12P120s12p728440.82937.68040406722632725.63
20S12P220s12p728430216015048406922442447.23
20S12P320s12p72843021606015406722601943.23
20S12P420s12p728458.684224.9612019.56476962742792.83