Elektritõukeratas ja selle olulisus

Elektritõukeratas ning teised elektrilised kergliikurid on kiiresti muutunud oluliseks lüliks ühiskonna efektiivseks ja ökonoomseks toimimiseks. Hea ning õigesti valitud elektriline tõukeratas on ühiskonda ja sõitja heaolu võimendavate hüvedega. Elektrijalgratas ja elektritõukeratas aitavad märkimisväärselt langetada kasvuhoonegaaside teket ning on ühtlasi lühemate maade läbimiseks parim liiklumisvahend. Linnas tipptunni ajal on elektritõukeratas samuti ka kiirem transpordivahend kui alternatiivid – auto, troll ja buss. Kui kasulik on elektritõukeratas ning kuidas üleliigsed regulatsioonid võivad elektriliste kergliikurite kasulikkust pärssida? Selles postituses leiame koos nendele olulistele küsimustele vastused ning postitus aitab mõista miks võib elektriline tõukeratas osutuda üheks kasulikumaks ostuks.

Hiljutise uuringu tulemus põhjendab kokkuvõtvalt miks on elektriline tõukeratas ühiskonnas olulisel kohal. Elektritõukeratas aitab potensiaalselt vähendada liikumiseks kulunud aega keskmiselt 17.4% võrra. See on suures pildis väga suur kokkuhoid, sest lisaks sellele, et elektriline tõukeratas vähendab punktist A punkti B jõudmisele kuluvat aega, vaid proportsionaalselt väheneb ka sisepõlemismootoriga sõidukitest tekkinud süsihappegaasi hulk. Elektriline tõukeratas ei ole mitte ainuüksi ökonoomne süsihappegaasi tekke vaatepunktist vaid ka seetõttu, et elektriline tõukeratas vajab tootmiseks vähem ressursse ja energiat.

Regulatsioonide põhjus ning sisu

Uuring sai alguse 2019 aastal, kui USAs Atlanta linnas võeti vastu regulatsioon, mis keelas elektriliste tõukeratastega ja ka elektriliste jalgratastega liikumise ajavahemikel 21:00 – 04:00. Keelu eesmärk oli parendada avalikku turvalisust pärast mitmeid õnnetusi kurikuulsate rendi / sõidujagamise elektritõukeratastega.

Siinkohal on tähtis mõista, et erakasutuseks müüdav elektritõukeratas erineb oluliselt rendiks pakutavast elektritõukerattast. Erinevuste tõttu on just renditavate elektriliste tõukeratastega liiklemine problemaatiline ja kõrgendatud riskiga. Postituse lõpus võrdleme, et miks on rendi elektritõukeratas ohtlikum kui erakasutuses olev elektriline tõukeratas.

Regulatsiooni jõustumisel hakati tarkvaraliselt piirama rendiperioode, piirates kellaaja ja asukoha põhiselt elektritõukerataste kasutust. Tarkvaraliselt piiratav elektritõukeratas andis võimaluse regulatsioonidel tugevalt kanda kinnitada.

Georgia Tehnoloogia Instituudi andmeanalüütik Omar Asensio mõtted regulatsiooni mõjust,

“Mõtlesin endamisi, et see on huvitav, kuna nüüd on meil situatsioon kus toimub peaaegu perfektne regulatsioonide järgimine ning tuleb välja, et see on erakordselt harukordne sündmus”

Omar Asensio, Georgia Tehnoloogia Instituudi andmeanalüütik

Omar Asensio lisab,

“Järsku kui elektritõukeratas ei ole enam liikumisvahendina saadaval, siis mida me edasi teeme? Sellest algaski eksperiment kus olime võimelised täpselt hindama liiklust enne ja pärast regulatsioone ning katsetama erinevaid käitumisteooriaid”

Omar Asensio, Georgia Tehnoloogia Instituudi andmeanalüütik
inokim ox elektritõukeratas elektriline tõukeratas electric scooter
Inokim OXO elektritõukeratas

Elektritõukeratas, selle kasulikkus ja regulatsioonidest tulenev kahju

O. Asensio ja tema kolleegid avastasid, et ajal mil elektritõukeratas oli kasutuseks välja lülitatud, tõusis linnas liiklemiseks kuluv aeg kuni 10% ning päevadel mil toimusid suured üritused lausa 37%. Ajaliselt on see keskmiselt 12 minutit. Võttes arvesse aega, mis kulub liikluses ainult ootamisele, on aastane kadu kõigi inimeste peale kokku keskmiselt 784 000 tundi. Kalkulatsioonide tegemisel lähtuti rakenduse Uber kasutajatelt kogutud andmetest. Vaatamata sellele, et uuringu eesmärk ei olnud arvutada välja tekkinud süsinikdioksiidi hulka, siis tõenäoliselt on see siiski olulise suurusega. Siiski võeti eesmärgiks anda hinnang rahalisele kahjule, mis on tekkinud regulatsioonist, mis piirab liikumist elektriliste kergliikuritega. Aastane kahju võib ulatuda kuni 536 miljoni dollarini. Siinkohal on tähtis toonitada, et kogu uuring on tehtud Ameerikas ning suures linnas, kus ummikud on igapäevane elu osa.

“Teame, et elektritõukeratas on üheks olulisemaks kaasosaliseks vähendamaks transportimisel tekkinud süsihappegaasi hulka. Peame mõistma erinevate elektriliste transportide vahelisi suhteid”

industriaalinsener Caima Apablaza, Georgia Tehnoloogiainstituudist

Rendi elektriline tõukeratas ja elektriline jalgratas on kergesti kättesaadavad, lihtsad ja mugavad kasutada. Mobiilirakenduse abil on võimalik rentida endale elektriline tõukeratas rohkem kui 100 Ameerika suurlinnas.

Erakasutuses kasutatav elektritõukeratas ja rendi elektriline tõukeratas

Oluline on välja selgitada, et kas elektritõukeratas ka tegelikkuses sellisel hulgal kasvuhoonegaase vähendab. Olulise tulemuse saavutamiseks peavad inimesed näitama üles kollektiivset insitatiivi ning valima elektrilise kergliikuri enda peamiseks transpordivahendiks. Uuring on ambivalentne ning suuresti sõltuv asukohast.

Atlanta on üks suurimaid linnasi kus elektriline tõukeratas ja selle jagamisteenused on laialdaselt kasutusele võetud. Fakt on, et elektritõukeratas ja elektrijalgratas omavad otsest mõju transpordiks kulunud aja vähendamisel. Samal ajal mõistetakse vajadust avaliku turvalisuse järgi ning põhirõhk peab olema selleks vajalike planeeringute ja infrastruktuuri loomisel. Suurenev õnnetuste arv kergliikuritega oli peamiseks põhjuseks regulatsioonide tekkimisele.

Tähtis on mõista, et erakasutusse müüdav elektriline tõukeratas erineb rendiks pakutavatest elektrilistest tõukeratastest. Üldiselt on rendiks pakutav elektritõukeratas võrdlemisi halvema poolse tehnilise seisuga ning elektritõukeratas on oluliste puudustega. Turvalisemaks liiklemiseks puuduvad mitmed olulised lisad, mis on näiteks amordid, suured ning laiad põrutusi absorbeerivad õhkrehvid ja kvaliteetne ning tõhusalt toimiv pidurisüsteem. Ühtlasi on renditav elektritõukeratas sõitja jaoks võõras, millest tulenevalt on suurem risk ohtlikeks olukordadeks. Erakasutusse müüdavate kergliikurite kättesaadavuse liigne reguleerimine vähendab olulisel määral ühiskonnas efektiivset, turvalist ja keskkonnasõbralikku liiklemist.

 Viide uurimusele: Impacts of micromobility on car displacement with evidence from a natural experiment and geofencing policy